Dzisiaj jest wtorek, 18 grudzień 2018 r., 352 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg na sponsorów tytularnych
Przetarg na sponsorów tytularnych

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej chce pozyskać sponsora technicznego dla naszych Lig. W związku z tym ogłaszamy przetarg, którego treść publikujemy w dalszej części wiadomości.Zamawiający:

RADOMSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, 
ul. Chrobrego 52, 26 - 605 Radom
NIP 796-21-29-109


                                   II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego dla Biura Radomskiego OZPN oraz Klubów należących do Radomskiego OZPN zgodnie z asortymentem zawartym w aktualnym oficjalnym handlowym folderze Wykonawcy.
    2. Ceny zamówionego przez Biuro sprzętu pomniejszone muszą być o min. -20 % od cen zawartych w folderze handlowym Wykonawcy.
    3. Ceny zamówionego sprzętu przez Kluby, które podpiszą (na zasadzie dobrowolności) z Wykonawcą odrębne Umowy, pomniejszone muszą być o min. – 20 % od cen zawartych w oficjalnym folderze handlowym Wykonawcy.
    4. Nieodpłatne dostarczenie w okresie trwania Umowy sprzętu sportowego w postaci kompletu strojów piłkarskich dla drużyn seniorów Mistrzów Klasy: 

- „O” Liga Okręgowa
- „ A”
- „ B”


5. Ufundowanie dla laureatów Konkursu „Fair Play” w okresie trwania Umowy Voucherów rocznie o wartości nominalnej nie mniejszej niż 500 zł każdy do zamiany na dowolny sprzęt sportowy oferowany przez Wykonawcę.


6. Jednorazowe przekazanie sprzętu dla Radomskiego OZPN o wartości:

   Dla klas: „O”- 7000; „A” -5000; „B” -5000.

 

III. Zobowiązania Zamawiającego

  1. Roczna wartość zakupu sprzętu sportowego u Wykonawcy przez Biuro nie mniejsza niż:       dla klas: „O”- 30 000; „A”- 20 000; „B”- 15 000

 

  1.  Medialną nazwę nw. klas rozgrywkowych: 

– Klasy „O”
- Klasy „A”
- Klasy „B”

    
3. Udostępnienie bazy adresowej klubów Radomskiego OZPN.
4. Umieszczenie baneru reklamowego Wykonawcy na stronie wraz z przekierowaniem na stronę internetową Wykonawcy.

 

 IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Dwa sezony piłkarskie z możliwością przedłużenia na dwa kolejne
A/ 2018/2019
B/ 2019/2020

 

 V. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@rozpn.pl  lub dostarczona na adres: Radomski OZPN ul. Chrobrego 52, 26- 605  Radom do dnia 15.06.2018 
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 20.06. 2018 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 22.06. 2018 roku na stronie internetowej pod adresem: www.rozpn.pl do godziny 12:00 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:   www.rozpn.pl

 

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena 
- jakość i powtarzalność asortymentu 
- ilości oferowanego sprzętu
- terminy dostawy

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www. rozpn.pl

 

 

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Paulina Duchnik pod adresem email: biuro@rozpn.pladminer, 16-04-2018

ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Bank Zachodni WBK S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 8 - 16

KOMUNIKATY
Przypominamy, że od 1 grudnia 2018 do końca lutego 2019 roku zmi...

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej przyjmuje już zgłoszenia ...

Komunikat WRiE ROZPN 12/J/18 Wydział Rozgrywek i Ewidencji ROZP...

W dziale DO POBRANIA umieściliśmy nowy druk Rachunku sędziowskie...

Tak jak przed każdym nowym sezonem, tak i teraz zamieszczamy gar...
KALENDARIUM
grudzień, 2018
pnwtśrczptsbnd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.