Dzisiaj jest niedziela, 16 czerwca 2019 r., 167 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat przed nowym sezonem!
Komunikat przed nowym sezonem!

Tak jak przed każdym nowym sezonem, tak i teraz zamieszczamy garść bardzo ważnych informacji dla klubów. Zamieszczamy wykaz kar przechodzących, zasady awansów i spadków w rozgrywkach seniorskich,

Uchwałę 27/Z/2018 Zarządu ROZPN, uchwałę 29/Z/2018 Zarządu ROZPN.
Radomski OZPN zamieścił na stronie Okręgu aktualne dane kontaktowe klubów. W sytuacji stwierdzenia przez zainteresowane kluby jakichkolwiek niezgodności zamieszczonych danych ze stanem faktycznym prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem ROZPN w celu ich sprostowania.


 1. Rozgrywki piłkarskie w sezonie 2018/19 będą prowadzone przez Radomski OZPN zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Mazowieckiego ZPN na sezon 2018/19
 2. Terminarze wszystkich rozgrywek ligowych zamieszczone są na stronie www.mzpn.pl oraz dla każdego klubu na indywidualnej stronie klubu w systemie EXTRANET.
 3. Aktualne adresy klubów zamieszczone są na stronie ROZPN: www.rozpn.pl
 4. Rozgrywki we wszystkich klasach rozgrywkowych będą prowadzone w oparciu o system EXTRANET.
 5. 5.       Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MZPN na sezon 2018/19 – na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia każdego meczu i wprowadzić do systemu EXTRANET w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem. W tym przypadku przyjmuje się, że opublikowanie terminarza w systemie EXTRANET jest obowiązujące. Instrukcja procesu zmiany terminu meczu w module klubowym systemu EXTRANET do pobrania na stronie ROZPN: www.rozpn.pl

Dla wszystkich klas rozgrywkowych dniami rozgrywania meczów jest sobota, niedziela oraz środa (w tych klasach rozgrywkowych, w których wynika to z terminarza rozgrywek).

 1. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data logowania w systemie EXTRANET lub wpływu pisma do WRiE w przypadku awarii systemu) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika z obowiązkiem jego powiadomienia (poprzez system EXTRANET lub na piśmie w przypadku awarii systemu). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.
 2. Terminy zawodów mogą być zmienione przez Wydział Rozgrywek i Ewidencji ROZPN na prośbę jednego z klubów. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać akceptację drużyny przeciwnej w systemie EXTRANET (lub zgodę na piśmie w przypadku awarii systemu). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane.W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto organu prowadzącego rozgrywki w wysokości:
  1. IV liga                           -              100 zł
  2. LO, Kl A, Kl B              -              80 zł
  3. Pozostałe klasy        -              50 zł

W przypadku zmiany terminu meczu na trzy dni bądź mniej przed planowaną kolejką kwota opłaty wymienionej powyżej ulega podwojeniu.

 1. W przypadku złożenia w systemie EXTRANET propozycji zmiany terminu meczu zgodnie z pkt 7 drużyna przeciwna jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w ciągu 24 godzin.
 2. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach prowadzonych przez ROZPN muszą być zarejestrowani w systemie EXTRANET i posiadać ważne zaświadczenia lekarskie. Formularze rejestracyjne zawodników zobowiązane są wypełniać kluby w systemie EXTRANET.
 3. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w których będzie występował.
 4. Uprawnienia zawodników należy dokonywać za pośrednictwem systemu EXTRANET (instrukcja na stronie ROZPN)
 5. W sezonie 2018/2019 opłaty za uprawnienie zawodników do gry nie będą pobierane.
 6. Zmiany przynależności klubowej zawodników należy dokonywać poprzez system EXTRANET (instrukcja w zakładce „do pobrania” na stronie www.rozpn.pl). W przypadku zmiany przynależności klubowej należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. Umowę transferową – w przypadku zawodnika związanego z klubem odstępującym umową lub kontraktem
  2. Oświadczenie macierzystego klubu o niepodpisaniu przez zawodnika deklaracji amatora – w przypadku zawodnika amatora, który nie podpisał deklaracji amatora na dany sezon
  3. Oświadczenie zawodnika – jeżeli zawodnik nie grał przez ostatnie 12 miesięcy
  4. Wyrejestrowanie z macierzystego Związku lub Okręgu (w przypadku zawodników grających poza Mazowieckim OZPN)
  5. Podanie zawodnika o przyjęcie do klubu lub deklarację gry amatora (opieczętowana przez klub, podpisana przez zawodnika, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisana również przez rodzica lub opiekuna prawnego).
  6. Dowód uregulowania opłat regulaminowych na rzecz ROZPN z tytułu zmiany przynależności klubowej zawodnika

Wymienione wyżej dokumenty należy dodać jako załączniki w systemie EXTRANET.

 1. Okno transferowe dla zawodników powyżej 16 roku życia otwarte jest do 31.08.2018 roku, a w przypadku zawodników do 16 roku życia do 30.09.2018 roku.
 2. Kluby biorące udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu ROZPN muszą uprawnić zawodników do rozgrywek na sezon 2018/19 przed pierwszą rundą pucharową.
 3. We wszystkich klasach rozgrywkowych kluby zobowiązane są do wypełniania w systemie EXTRANET składów w protokole z wyszczególnieniem nazwisk i imion, dat urodzenia i numerów na koszulkach wszystkich zawodników oraz nazwisk i imion osób uprawnionych wraz z ich funkcjami.
 4. Trenerzy prowadzący drużyny w rozgrywkach musza posiadać aktualne licencje trenerskie uprawniające do prowadzenia zespołu w danej klasie rozgrywkowej.
 5. W rozgrywkach seniorów kluby zobowiązane są przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie do wpłacenia zaliczki na poczet żółtych kartek. Zaliczka wpłacana jest na rundę jesienną i wynosi:
  1. Liga Okręgowa         -              350 zł
  2. Klasa A                        -              200 zł
  3. Klasa B                         -              100 zł

Rozliczenie zaliczki na poczet żółtych kartek za rundę wiosenną sezonu 2017/18 zostało wysłane do klubów pocztą. Zgodnie z Uchwałą nr 29/Z/2018 Zarządu ROZPN z dnia 27.06.2018 wykonanie kar dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu 2017/18 zostało doliczone (klubom, których to dotyczy) do rozliczenia zaliczki na poczet żółtych kartek po sezonie 2017/18. (uchwała w załączeniu)

 1. Wszystkie kluby zobowiązane są do wpłaty zaliczki na poczet rozliczania ekwiwalentów sędziowskich. Kluby zostaną powiadomione drogą elektroniczną do dnia 23.07.2018 roku o wysokości wyliczonej przez ROZPN kwoty zaliczki z tytułu ekwiwalentów sędziowskich, którą klub musi wpłacić przed rozpoczęciem rozgrywek. Klubom, które biorą udział w rozgrywkach Pucharu Polski, zostanie doliczona kwota z tytułu ekwiwalentu sędziowskiego za udział w tych rozgrywkach wg następujących zasad: kluby IV ligi i klasy B – jak za 1 rozegrany mecz, klubom klasy O i klasy A – jak za 2 rozegrane mecze.
 2. 20.   Zgodnie z Uchwałą nr 27/Z/2018 Zarządu ROZPN z dnia 27.06.2018 r. kluby posiadające zaległości finansowe wobec ROZPN zobowiązane są do uregulowania 100% należności po sezonie 2017/18 i sezonach wcześniejszych do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie jesiennej sezonu 2018/19. Wobec klubów, które nie uregulują zadłużenia we wskazanym terminie będą stosowane sankcje w postaci odmowy uprawnienia zawodników do gry lub skierowania wniosku do Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN o zawieszenie licencji klubowej (uchwała w załączeniu).
 3. W załączeniu:
  1. Wykaz kar przechodzących na rundę jesienna sezonu 2018/19 znajdziejsz TUTAJ
  2. Zasady awansów i spadków w ligach seniorskich ROZPN znajdziesz TUTAJ
  3. Uchwała nr 27/Z/2018 Zarządu ROZPN z dnia 27.06.2018 r (poniżej)
  4. Uchwała nr 29/Z/2018 Zarządu ROZPN z dnia 27.06.2018 r. (poniżej)
   


adminer, 19-07-2018

ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17

KOMUNIKATY
jeszcze raz przypominamy, że do 14 czerwca kluby mają oboiązek z...

Coraz bliżej wakacji, więc tradycyjnie rozpoczynają się zapisy d...

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, iż kluby ubiegające s...

Na podstawie art. 3.5.1 pkt. 1 „Podręcznika Licencyjnego d...

1 kwietnia rusza rekrutacja do Liceum Szkoły Mistrzostwa Sportow...
KALENDARIUM
czerwiec, 2019
pnwtśrczptsbnd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.